Kontakt:

Janusz Kazimierz Ocipka
Prezes Zarządu

tel. + 48 22 785-02-15
fax. + 48 22 785-05-68
tel. kom.:  +48 664 025 909
e-mail: biuro@gsczosnow.pl; jko@onet.pl
Prezentacja Czosnów (ul. Warszawska 28) ŚCIĄGNIJ PREZENTACJĘ (pdf)
Ogłoszenie Pełne o Negocjacjach (pdf)
Procedura Negocjacji (pdf)
MPZP Czosnów - Warszawska 28 - aktualny (pdf)
Aktualny - Wypis z rejestru gruntów i budynków wraz z wyrysem (pdf)
Mapa zasadnicza DXF
Geodezja, studium, mpzp (pdf)
Dzialka 242-1.pdf (pdf)
Operat - Czosnów ul. Warszawska - draft (pdf)